Paper Recommendation

1
Development of in-house high-resolution hydrocode for assessment of blast waves and its application
Weizheng XU , Weiguo WU
2
Influencing factor analysis for direct calculation of trimaran structure's fatigue strength
Chunbo ZHEN , Tianlin WANG , Pengyao YU
3
Disposal testing characteristics of highly emulsified oily wastewater based on dialysis membranes
Liangwu WANG , Huizi LI , Chengli XIE , Xiyuan LIU
4
Combat capability evaluation method of surface warship considering impact of wind and waves
Heng ZHANG , Jun ZHU
5
Review of hot corrosion of thermal barrier coatings of gas turbine
Yongbao LIU , Jianhua LIU , Youhong YU , Xing HE , Li LIU
6
Influence of waterjet duct on ship's resistance performance
Hao QIAN , Kewei SONG , Chunyu GUO , Jie GONG
7
Hull forms and straight forward CFD free running trials of high-speed shuttle vessels
Chengzhu WEI , Hong YI , Yinghui LI
8
Data analysis of ship ventilation ducts based on CATIA V6
Yongjin LU , Bo WU , Taotao LI
9
Seakeeping analysis of two ships advancing parallel for underway replenishment
Pingyu ZHENG , Peng LI , Jingxi LIU , Hengkui YE
10
Investigation of the hydrodynamic model test of forced rolling for a barge using PIV
Xiaoqiang WANG , Huaixi LIU , Shan MA , Chunyu GUO
11
Development of control system in abdominal operating ROV
Weikang ZHANG , Guanxue WANG , Guohua XU , Chang LIU , Xiong SHEN
12
Research development of buckling and ultimate strength of hull plate and stiffened panel
Yanting CHEN , Changli YU , Hongbin GUI
13
GFRP and steel compounded structure subjected to impact by high velocity projectiles
Yuanhao ZHANG , Changhai CHEN , Xi ZHU
14
Research into energy absorption of liquid cabin subjected to close-range explosion
Siyu LI , Xiaobin LI , Pengduo ZHAO , Xiang HU
15
Wave-making resistance reduction characteristics based on spherical bow configuration
Wenshan ZHANG , Xiaoping LU
16
Research progress of anti-icing/deicing technologies for polar ships and offshore platforms
Qiang XIE , Hailong CHEN , Jifeng ZHANG
17
Effect of bow spray strips and Ω-type freeboard on high-speed boats
Chengzhu WEI , Yinghui LI , Hong YI
18
3D virtual human rapid modeling method based on top-down modeling mechanism
Taotao LI , Xiongbing FANG , Rui LIN , Jiejie CHEN
19
Analysis of correlation between destroyer seakeeping and motion sickness in human factors
Hu XIONG , Xiaoping LU
20
恶劣海况下船体波浪载荷的统计推断
QIU Qiang , CHEN Minkang , PAN Liang , YU Hao
 • First
 • Prev
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Last
 • Total:5
 • To
 • Go