Most Cited

1
The research progress of the medium voltage DC integrated power system in China
FU Lijun, LIU Lufeng, WANG Gang, MA Fan, YE Zhihao, JI Feng, LIU Luhui
2016, 11(1): 72-79. doi: 10.3969/j.issn.1673-3185.2016.01.009
2
Numerical analysis of the damage on I-core sandwich panels subjected to combined blast and fragment loading
DUAN Xinfeng, CHENG Yuansheng, ZHANG Pan, LIU Jun, LI Yong
2015, 10(6): 45-59. doi: 10.3969/j.issn.1673-3185.2015.06.008
3
水动力噪声计算方法综述
LI Huan, LIU Congwei, WU Fangliang, CHEN Can
2016, 11(2): 72-89. doi: 10.3969/j.issn.1673-3185.2016.02.011
4
Analysis of the research development on HPM/EMP protection
LIU Peiguo, LIU Chenxi, TAN Jianfeng, DONG Yanfei, YI Bo
2015, 10(2): 2-6. doi: 10.3969/j.issn.1673-3185.2015.02.002
5
The state analysis and technical development routes for the anti-explosion and shock technology of naval ships
LIU Jianhu, ZHOU Xintao, PAN Jianqiang, WANG Haikun
2016, 11(1): 46-56,71. doi: 10.3969/j.issn.1673-3185.2016.01.007
6
Numerical simulation of steel plates subjected to the impact of both impact waves and fragments
LI Mao, ZHU Xi, HOU Hailiang, CHEN Changhai, LI Dian, HU Nianming
2015, 10(6): 60-67. doi: 10.3969/j.issn.1673-3185.2015.06.009
7
A comprehensive review on the mechanism of flow-induced noise and related prediction methods
WANG Chunxu, WU Chongjian, CHEN Lejia, QIU Changlin, XIONG Jishi
2016, 11(1): 57-71. doi: 10.3969/j.issn.1673-3185.2016.01.008
8
Key technologies and intelligence evolution of maritime UV
JIN Kefan, WANG Hongdong, YI Hong, LIU Jingyang, WANG Jian
2018, 13(6): 1-8. doi: 10.19693/j.issn.1673-3185.01293
9
Design of dynamic power quality monitoring and fault diagnosis system of ship-power system based on Ethernet
HU Hongqian, SHI Weifeng, LAN Ying, ZHUO Jinbao
2018, 13(1): 120-126. doi: 10.3969/j.issn.1673-3185.2018.01.018
10
A review of path planning and cooperative control for MAUV systems
ZHAO Rui, XU Jian, XIANG Xianbo, XU Guohua
2018, 13(6): 58-65. doi: 10.19693/j.issn.1673-3185.01028
11
Typical shape and topology optimization design of the ship grillage structure
ZHANG Huixin, YANG Deqing
2015, 10(6): 27-33,59. doi: 10.3969/j.issn.1673-3185.2015.06.005
12
电子设备和系统射频通道高功率微波电磁脉冲场—路综合防护方法综述
ZHENG Shengquan, DENG Feng, WANG Dongdong, HOU Dongyuan, LIU Peiguo
2015, 10(2): 7-14. doi: 10.3969/j.issn.1673-3185.2015.02.003
13
Review of the research on underwater explosion bubbles and the corresponding structural damage
YAO Xiongliang, LIU Wentao, ZHANG Aman, LIU Yunlong
2016, 11(1): 36-45. doi: 10.3969/j.issn.1673-3185.2016.01.006
14
Structural and acoustic response due to excitation from ship stern: overview and suggestions for future research
HUA Hongxing, YU Qiang
2017, 12(4): 6-16. doi: 10.3969/j.issn.1673-3185.2017.04.002
15
Research progress in underwater explosion and its damage to ship structures
Zhang Aman, Wang Shiping, Peng Yuxiang, Ming Furen, Liu Yunlong
2019, 14(3): 1-13. doi: 10.19693/j.issn.1673-3185.01608
16
水面舰船雷达波隐身技术与总体设计
ZHU Wei, CHEN Wei, FENG Yang
2015, 10(3): 1-6,56. doi: 10.3969/j.issn.1673-3185.2015.03.001
17
Numerical Simulation of three-dimensional flow around a circular cylinder of finite length
WANG Xiaocong, GUI Hongbin, LIU Yang
2018, 13(2): 27-34. doi: 10.3969/j.issn.1673-3185.2018.02.004
18
The course and speed cooperative control method for unmanned surface vehicles
CAO Shijie, ZENG Fanming, CHEN Yutao
2015, 10(6): 74-80. doi: 10.3969/j.issn.1673-3185.2015.06.011
19
Graphene and its applications in metal corrosion resistance: a review
GONG Youning, YU Lianjiang, PAN Chunxu
2016, 11(1): 80-88. doi: 10.3969/j.issn.1673-3185.2016.01.010
20
Review on underwater docking technology of AUV
ZHENG Rong, SONG Tao, SUN Qinggang, GUO Jingqian
2018, 13(6): 43-49, 65. doi: 10.19693/j.issn.1673-3185.01182
 • First
 • Prev
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Last
 • Total:45
 • To
 • Go